Jugarijugar's Blog


23 Març 2010, 22:41
Filed under: Delicatessen

Delicatessen

Decàlegs de la infantesa


Foto de Claudio Sourrue


Quan un infant es llença, no vol dir que caigui.
Quan un infant topa, no vol dir que empenyi.
Quan un infant pega, no vol dir que faci mal.
Quan un infant es mou, no vol dir que sigui actiu.
Quan un infant es mostra actiu, no vol dir que sigui interactiu.


Quan un infant fa silenci, no vol dir que calli.
Quan un infant somnia, no està distret.
Quan un infant s’immobilitza, no vol dir que estigui quiet.
Quan un infant està sol, no vol dir que estigui aïllat.


Quan un infant s’amaga, demana una mirada suau.
Quan un infant permet, no vol dir que acordi.
Quan un infant riu, no vol dir que estigui content.
Quan un infant se sorprèn, no vol dir que estigui espantat.


Quan un infant pregunta, no vol dir que no sàpiga.
Quan un infant transgredeix, no vol dir que s’equivoqui.
Quan un infant s’equivoca, no és un acte d’ignorància.
Quan el temps finalitza, no vol dir que l’infant acabi.


Quan un infant diu que no, vol dir que diu que no.

 

Daniel Calmels